Raspored predavanja

  • 1. dan Petak - 16. septembar 2022.
  • 2. dan Subota - 17. septembar 2022.
  • 3. dan Nedjelja - 18. septembar 2022.
Detaljnije

Raspored

16.9.2022 18:00
---
16.9.2022 20:00

Prvi dan – program

Sesija Dunav 1 - Radno predsjedništvo: Dejan Bokonjić, Zdenka Gojković, Antonija Verhaz
9,00 – 9,30 Vida Demarin – Possibilities in prevention of Alzheimer's disease
9,30 – 9,50 Ranko Škrbić - Uloga farmakogenetike u neželjenim reakcijama i interakcijama lijekova
9,50 – 10,10 Dejan Bokonjić - Dužina trajanja imuniteta i efikasnost različitih vakcina među stanovništvom Republike Srpske
10,10 – 10,50 Zdenka Gojković - Principi liječenja HER2 pozitivnog karcinoma dojki – inovativna/personalizirana terapija PHESGO – Nova era u tretmanu HER2 pozitivnog karcinoma dojki; Bojan Lazić – Kompletan patološki odgovor (pCR) kardinoma dojke na neoadjuvantnu terapiju u Klinici za onkologiju UKC RS – retrospektivno praćenje; Milka Vještica – Hormonska supresija kod pacijenata sa karcinomom prostate – naša iskustva sa lijekom Lectrum