Event Schedule Three

6. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske > Event Schedule Three
Day 1 Agenda

First Day

16.9.2022 18:00
---
16.9.2022 20:00

Prvi dan – program

Sesija Dunav 1 - Radno predsjedništvo: Dejan Bokonjić, Zdenka Gojković, Antonija Verhaz
9,00 – 9,30 Vida Demarin – Possibilities in prevention of Alzheimer's disease
9,30 – 9,50 Ranko Škrbić - Uloga farmakogenetike u neželjenim reakcijama i interakcijama lijekova
9,50 – 10,10 Dejan Bokonjić - Dužina trajanja imuniteta i efikasnost različitih vakcina među stanovništvom Republike Srpske
10,10 – 10,50 Zdenka Gojković - Principi liječenja HER2 pozitivnog karcinoma dojki – inovativna/personalizirana terapija PHESGO – Nova era u tretmanu HER2 pozitivnog karcinoma dojki; Bojan Lazić – Kompletan patološki odgovor (pCR) kardinoma dojke na neoadjuvantnu terapiju u Klinici za onkologiju UKC RS – retrospektivno praćenje; Milka Vještica – Hormonska supresija kod pacijenata sa karcinomom prostate – naša iskustva sa lijekom Lectrum
Day 2 Agenda

Second Day


---

Treći dan – program

Subota 17.9.2022. SALA DUNAV
Sesija Dunav 2 - Radno predsjedništvo: Dejan Bokonjić, Zdenka Gojković, Antonija Verhaz
11,30 – 11,50 Osteoporoza, tiha epidemija modernog vremena (Hemofarm)
11,50 – 12,10 Sve što znamo o vitaminu K (Hemofarm)
12,10 – 12,30 Antonija Verhaz - Akutni pankreatitis kod pacijenata sa Covid-19, prikaz slučaja
12,30 – 14,00 Amicus simpozijum
14,00 – 15,00 Ručak
Day 3 Agenda

Third Day


---

Drugi dan – program

Subota 18.9.2022. SALA VIP
Sesija VIP 1 - Radno predsjedništvo: Đorđe Pejić, Dragoljub Krneta, Dejan Gvozden
9,00 – 9,30 Dragana Bogdanović – Savremeni radiološki protokol u dijagnostici karcinoma dojke
9,30 – 9,50 Branko Cvjetičanin – Prevencija karcinoma grlića maternice – slovenačka iskustva
9,50 – 10,10 Ljiljana Mirković - Preeklampsija – hitno stanje
10,10 – 10,30 Goran Stevanović – Problemi u kontroli antimikrobne rezistencije
10,30 – 10,50 Jasmina Stojanović - ezofagealni glas i govor
10,50 – 11,00 Diskusija
11,00 – 11,30 Kafe pauza