Program prvi dan

6. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske > Program prvi dan
Subota 17.9.2022.SALA DUNAV
Sesija Dunav 2 – Radno predsjedništvo: Dejan Bokonjić, Zdenka Gojković, Antonija Verhaz
11,30 – 11,50Osteoporoza, tiha epidemija modernog vremena (Hemofarm)
11,50 – 12,10Sve što znamo o vitaminu K (Hemofarm)
12,10 – 12,30Antonija Verhaz – Akutni pankreatitis kod pacijenata sa Covid-19, prikaz slučaja
12,30 – 14,00Amicus simpozijum
14,00 – 15,00Ručak