• Др Драган Богданић, Министар здравља и социјалне заштите РС
 • Проф. др Ранко Шкрбић, Декан Медицинског факултета у Бањој Луци
 • Проф. др Милан Кулић, Декан Медицинског факултета у Фочи
 • Др Андреј Кехајов
 • Проф. др Гоце Спасовски
 • Др Мирјана Андрејевић-Kry
 • Доц. др Момчило Биуковић
 • Проф. др Небојша Јованић, Комора доктора медицине РС
 • Проф. др Јасмин Комић, Министар науке и технологије РС
 • Проф. др Радоје Чоловић, Српско лекарско друштво
 • Др мед. Милан Динић, Лекарска комора Србије
 • Доц. др Нешад Хотић, Универзитетско-клинички центар Тузла
 • Проф. др Себија Изетбеговић, Клинички центар Универзитета у Сарајеву
 • Проф. др Миленко Беванда, Декан Медицинског факултета у Мостару
 • Проф. др Анте Квесић, Свеучилишна клиничка болница Мостар
 • Проф. др Нермина Хаџиграхић, Декан Медицинског факултета у Тузли
 • Академик проф. др Владимир Костић