4. Kongres doktora medicine RS (2015.)

6. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske > 4. Kongres doktora medicine RS (2015.)

Hotel “Kardial”
ZTC “Banja Vrućica”, Teslić
Republika Srpska, BiH

12-15. novembar 2015. godine

Jezici: Srpski, bošnjački, hrvatski, engleski

Teme kongresa
  1. Prevencija masovnih nezaraznih bolesti
  2. Dijagnostika i tretman akutnih stanja
  3. Nove dijagnostičke i terapijske procedure
  4. Reproduktivno zdravlje
  5. Slobodne teme
Organizator

Društvo doktora medicine Republike Srpske
I krajiškog korpusa 4/1
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Pod pokroviteljstvom
  • Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
  • Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  • Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske

Detaljnije o 4. Kongresu: