Слање сажетка рада

6. Конгрес доктора медицине Републике Српске > Слање сажетка рада

Сажетак може да садржи до 200 ријечи. Сажеци морају да садрже: Име и презиме аутора и свих коаутора, Назив институције у којој аутор ради.

Структурирани сажетак послати са слиједећим дијеловима: Образложење проблема, Циљ, Материјал и методе, Резултати, Закључак и Кључне ријечи.

У сажетак не уносити слике и табеле!

Сажетке слати најкасније до 01. августа 2022. године! Уколико имате проблема са слањем сажетка путем доњег формулара, сажетак форматиран у складу са пољима на формулару можете послати и директно на адресу електронске поште kongresdoktorars@gmail.com

   

  Сажетке можете послати путем сљедећеg електронског обрасца. Потребно је да попуните податке о раду и аутору (ауторима) и институцији (или више њих). Након попуњавања поља у образац притиском на дугме "Пошаљи" завршавате слање вашег сажетка.

  Ваше име (обавезно поље)

  Ваша адреса e-поште (обавезно поље)

  Назив рада (обавезно поље)

  Aутор 1 (обавезно поље)

  Институција 1 (обавезно поље)

  Aутор 2

  Институција 2

  Aутор 3

  Институција 3

  Aутор 4

  Институција 4

  Aутор 5

  Институција 5

  Аутор 6

  Институција 6

   

  Текст сажетка рада (максимално 1200 карактера, односно отприлике 200 ријечи)

  Увод (максимално 300 карактера):

  0

  Материјал и методе (максимално 300 карактера):

  0

  Резултати и дискусија (максимално 300 карактера):

  0

  Закључак (максимално 300 карактера):

  0

  Кључне ријечи: