Petak 16.9.2022.SALA DUNAV
16,00 – 20,30Registracija učesnika
19,30 – 20,45Svečano otvaranje Kongresa
19,30 – 20,00 – Tadalafil u terapiji BHP i erektivne funkcije (Hemofarm)
20,00 – 20,45 – Ceremonija otvaranja
20,45 – 21,00Koktel dobrodošlice
21,00Večera (Hotel “Kardial”)
Subota 17.9.2022.
SALA DUNAVSALA VIPSALA BOSNA
9,00 – 11,00Sesija Dunav 19,00 – 11,00Sesija VIP 19,00 – 11,00Poster sesija 1
11,00 – 11,30Kafe pauza11,00 – 11,30Kafe pauza11,00 – 11,30Kafe pauza
11,30 – 14,00Sesija Dunav 211,30 – 14,00Sesija VIP 211,30 – 13,30Poster sesija 2
14,00 – 15,00Ručak14,00 – 15,00Ručak14,00 – 15,00Ručak
15,00 – 18,20Sesija Dunav 315,00 – 18,30Sesija VIP 315,00 – 17,00Poster sesija 3
Nedjelja 18.9.2022.
SALA DUNAVSALA VIPSALA BOSNA
9,00 – 12,00Sesija Dunav 49,00 – 11,30Sesija VIP 4  
Kafe pauza
11,30 – 12,10Sesija VIP 5
8,00 – 12,00Podjela sertifikata

 


 

Subota 17.9.2022.SALA DUNAV  
Sesija Dunav 1 – Radno predsjedništvo: Dejan Bokonjić, Zdenka Gojković, Antonija Verhaz
9,00 – 9,30Vida Demarin – Possibilities in prevention of Alzheimer’s disease
9,30 – 9,50Ranko Škrbić – Uloga farmakogenetike u neželjenim reakcijama i interakcijama lijekova
9,50 – 10,10Dejan Bokonjić – Dužina trajanja imuniteta i efikasnost različitih vakcina među stanovništvom Republike Srpske
10,10 – 10,50Zdenka Gojković – Principi liječenja HER2 pozitivnog karcinoma dojki – inovativna/personalizirana terapija PHESGO – Nova era u tretmanu HER2 pozitivnog karcinoma dojki; Bojan Lazić – Kompletan patološki odgovor (pCR) kardinoma dojke na neoadjuvantnu terapiju u Klinici za onkologiju UKC RS – retrospektivno praćenje; Milka Vještica – Hormonska supresija kod pacijenata sa karcinomom prostate – naša iskustva sa lijekom Lectrum
10,50 – 11,00Diskusija
11,00 – 11,30Kafe pauza

 

Subota 17.9.2022.SALA VIP
Sesija VIP 1 – Radno predsjedništvo: Đorđe Pejić, Milenko Krneta, Dejan Gvozden
9,00 – 9,30Dragana Bogdanović – Savremeni radiološki protokol u dijagnostici karcinoma dojke
9,30 – 9,50Branko Cvjetičanin – Prevencija karcinoma grlića maternice – slovenačka iskustva
9,50 – 10,10Ljiljana Mirković – Preeklampsija – hitno stanje
10,10 – 10,30Goran Stevanović – Problemi u kontroli antimikrobne rezistencije
10,30 – 10,50Jasmina Stojanović – ezofagealni glas i govor
10,50 – 11,00Diskusija
11,00 – 11,30Kafe pauza

 

Subota 17.9.2022.SALA DUNAV
Sesija Dunav 2 – Radno predsjedništvo: Dejan Bokonjić, Zdenka Gojković, Antonija Verhaz
11,30 – 11,50Osteoporoza, tiha epidemija modernog vremena (Hemofarm)
11,50 – 12,10Sve što znamo o vitaminu K (Hemofarm)
12,10 – 12,30Antonija Verhaz – Akutni pankreatitis kod pacijenata sa Covid-19, prikaz slučaja
12,30 – 14,00Simpozijum Amisuc – Sanofi
Mladen Duronjić – Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod visokorizičnih pacijenata,
Tamara Kovačević Preradović – Savremeni pristup u smanjenju LDL holesterola kod bolesnika sa vrlo visokim kardiovaskularnim rizikom-važnost Alirocumaba,
Danijel Đekić – Ko su pravi pacijenti za lijek Suliqua®?.
14,00 – 15,00Ručak

 

Subota 17.9.2022.SALA VIP
Sesija VIP 2 – Radno predsjedništvo: Zoran Aleksić, Zoran Radovanović
11,30 – 12,00Dražan Erić – Postbarijatrijska hirurgija u Kataru – konturiranje tijela nakon ekstremnog gubitka tjelesne težine
12,00 – 12,20Zoran Radovanović- Nipple sparing mastektomija sa primarnom implant rekonstrukcijom: dve decenije iskustva Instituta za onkologiju Vojvodine
12,20 – 12,30Zvjezdana Ritan Mičić – Poraz učestalosti jatrogenog prematuriteta za vrijeme Covid 19 pandemije
12,30 – 12,40Jugoslav Đeri – Laparoskopska retropeksija u zbrinjavanju prolapsa rektuma
12,40 – 12,50Mladen Pejović – Laparoskopska apendektomija
12,50 – 13,00Ognjen Čančar – Laparoskopska vs. konvencionalna operacija u tretmanu kolorektalnog karcinoma
13,00 – 13,10Marko Popović – Retroperitonealni vs. transperitonealni pristup kod radikalnih nefrektomija
13,10 – 13,20Rade Miletić – Kvalitet života pacijenata sa ventralnom masivnom kilom operisanih Rives sublay operativnom tehnikom prije i poslije operacije
13,20 – 13,30Zoran Matković – TEP bez fikascije mrežice u poređenju sa Lihtenštajnovom tehnikom naših prvih 15 slučajeva
13,30 – 13,40 Goran Janjić – Laparostopska fundoplikacija kao savremena metoda liječenja hijatalnih hernija i simptoma GERB-a
13,40 – 13,50Kosana Stanetić – Kliničke karakteristike oboljelih od Covid 19
13,50 – 14,00Diskusija
14,00 – 15,00Ručak

 

Subota 17.9.2022.SALA DUNAV
Sesija Dunav 3 – Radno Predsjedništvo: Zlatko Maksimović, Nenad Lalović, Goran Topić
15,00 – 15,45Bayer simpozijum
15,45 – 16,20Zlatko Maksimović – Rad bolnice u vrijeme pandemije Kovid 19; Lazar G. Angelkov, Kovid 19 i srčane aritmije, nove dileme u elektrofiziologiji; Nebojša Tasić – Primarna prevencija kardiovaskularnih bolesti u RS: HISPA koncept sniženja kardiovaskularnog rizika
16,20 – 16,40Nenad Lalović – Značaj protektivne stome u prevenciji dehiscencija anastomoza kod pacijenata operisanih zbog kolorektalnog karcinoma, da ili ne; Nenad Lalović – Status limfnih čvorova aksile nakon neoadjuvantne hemioterapije kod pacijentkinja operisanih zbog Ca dojke
16,40 – 17,00Inpharm – simpozijum
17,00 – 17,20Goran Topić – Fibroscan – neinvazivni ekvivalent biopsiji jetre
17,20 – 17,40Nera Zivlak Radulović – Psihoza uzrokovana upotrebom marihuane
17,40 – 18,00Milka Mavija – Bolesti makule – novosti u liječenju  Roche simpozijum
18,00 – 18,20Cerebrolizin – Ever pharma simpozijum

 

Subota 17.9.2022.SALA VIP
Sesija VIP 3 – Radno predsjedništvo: Đorđe Pejić, Dalibor Vranješ, Suzana Savić
15,00 – 15,10Miloš Stjepanović – Opstrukcija prvi znak kolorektalnog karcinoma prije i tokom Covid 19
15,10 – 15,20Dragan Tomić – Atipična resekcija jetre u tretmanu apscesa jetre
15,20 – 15,40Dalibor Vranješ – Značaj ekspresije faktora nekroze tumora-alfa kod bakterijske infekcije holesteatoma srednjeg uha
15,40 – 15,50Aleksandra Aleksić – Uloga alergijske inflamacije u nastanku rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom
15,50 – 16,00Đorđe Pejić – Faringokutana fistula kod laringektomisanog pacijenta nastala 8 mjeseci nakon hemioterapije i radioterapije
16,00 – 16,10Helena Marić-Kujundžić – Rekonstrukcija defekata na licu nakon ekscizije malignih tumora kože
16,10 – 16,20Zoran Aleksić – Primjena interperitonealne aplikacije citostatika u UKC RS
16,20 – 16,30Milan Todorović – Operacije preponskih kila TEP metodom u JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina
16,30 – 16,40Nataša Lučić – Mezenterijalna arterijska okluzija u stanju šoka sa anesteziološkog aspekta
16,40 – 16,50Dejan Đokanović – Analiza preživljavanja pacijenata oboljelih od karcinoma – orofaringsa
16,50 – 17,00Ognjen Čančar – Neadjuvantna hemoradioterapija karcinoma rektuma
17,00 – 17,10Danilo Paripović – Prednosti implantacije unikondilarne endoproteze koljena
17,10 – 17,20Jelena Marić – Karcinom dojke kod žena sa denznim dojkama: mMRM skrining?
17,20 – 17,30Jovana Draganović – Biološka imunoterapija i terapija melanoma, 7 godina iskustva Klinike za onkologiju UKC RS
17,30 – 17,40Dejan Đokanović – Modaliteti liječenja pacijenata oboljelih od Ca laringsa i analiza preživljavanja
17,40 – 17,50Ivana Lalović – Masna hipertrofija interatrijalnog septuma i njegova procjena ehokardiografijom i CT-om
17,50 – 18,00Ivana Lalović – Takucobo kardiomiopatija sa ritmičkom i hemodinamskom nestabilnošću
18,00 – 18,10Bojan Pejović – Praćenje efekata terapije Sakubitril/Valsartan na remodelovanje miokarda i smanjivanje simptoma kod pacijenata sa srčanom slabosti sa simptomatskom redukovanom ejekcionom frakcijom lijeve komore (HFrEF)
18,10 – 18,20Radojka Bijelić – Povezanost gojaznosti i mikrovaskularnih komplikacija sa glikemijskom kontrolom kod pacijenata sa diabetes mellitus typ II
18,20 – 18,30Suzana Savić – Učestalost poremećaja spavanja kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom

 

Nedelja 18.9.2022.SALA DUNAV
Sesija Dunav 4 – Radno predsjedništvo: Sanja S. Marić, Jelena Firesku, Jelena Mitrić
9,00 – 9,10Andrej Blagojević – Efikasnost cerebrolizina u terapiji postcovid demencije prikaz slučajeva
9,10 – 9,20Nikola Dujaković – Moždani udar u mladoj populaciji
9,20 – 9,30Aleksandra Anja Ubović – Diferencijalna dijagnoza bilateralne paralize facijalnog nerva
9,30 – 9,40Sanja S. Marić – Farmakološke mogućnosti liječenja potoperativnog bola
9,40 – 9,50Verica Petrović – Zastupljenost antidepresiva i benzodijazepina u tretmanu pacijenata sa diabetes mellitus-om tip-2
9,50 – 10,00Sanja Glišić – Uticaj tjelesne težine na težinu opstruktivne apneje u snu
10,00 – 10,10Jelena Mitrić – Efekat rane rehabilitacije na funkcionalne ishode pacijenta sa ishemijskim moždanim udarom
10,10 – 10,20Maja Savić Davidović – Doprinos kliničkog farmaceuta u procjeni adekvatnosti primjene lijekova u gerijatrijskoj populaciji primjenjujući BEERS kriterijume – Hemofarm
10,20 – 10,30Nataša Keleman – Socioepidemiološke karakteristike traumatskih povreda mozga tokom druge pandemijske SARS Cov2 godine
10,30 – 10,40Monika Jelačić – Funkcionalna procjena rehabilitacije pacijenata sa cervikalnim bolnim sindromom
10,40 – 10,50Nataša Pilipović – Izazovi rane rehabilitacije u toku pandemije Covid 19
10,50 – 11,00Vladimir Keča – Rane i kasne komplikacije hirurškog liječenja aneurizme abdominalne aorte
11,00 – 11,30Abbvie simpozijum
11,30 – 11,40Zoran Matković, Rana laparoskopska holecistektomija kod akutnog zapaljenja žučne kese prije i tokom pandemije COVID 19
11,40 – 11,50Zoran Matković – Divertikuloza kolona, naši kolonoskopski nalazi
11,50 – 12,00Goran Janjić – Savremeni minimalno invazivni pristup u liječenju hemoroidalne bolesti HAL RAR procedura

 

Nedjelja 18.9.2022.SALA VIP
Sesija VIP 4 – Radno predsjedništvo: Kosana Stanetić, Gordana Kralj, Slavica Zeljković
9,00 – 9,10Kosana Stanetić – Riziko faktori za oboljevanje od Covid 19
9,10 – 9,20Dragana Sokolović – Uticaj pandemije Covid 19 na bolničku i vanbolničku potrošnju antibiotika i stopu antimikrobne rezistencije
9,20 – 9,30Tatjana Roganović – Značaj hemokina CXCL13 u dijagnostici Lajmske borelioze
9,30 – 9,40Jadranka Đuranović-Miličić – Uticaj pandemije Covid 19 na dijagnostiku cervikalne patologije
9,40 – 9,50Gordana Kralj – Ispitivanje antimikrobne osjetljivosti stafilokokus aureus sojeva izolovanih iz briseva rana kod bolničkih i vanbolničkih pacijenata prije i tokom Covid pandemije
9,50 – 10,00Dragana Koljančić – Uloga medicinske sestre/tehničara u njezi i liječenju bolesnika na ECMO aparatu
10,00 – 10,10Slavica Zeljković – Analiza akutnih trovanja kod pacijenata liječenih u Urgentnom centru UKC RS u jednogodišnjem periodu
10,10 – 10,20Marina Jotić Ivanović – Antibodies and Covid-19 Vaccines
10,20 – 10,30Miloš Stajić – GERB u odojčeta, prikaz slučajeva
10,30 – 10,40  Biljana Tuševljak – Reumatoidni artritis
10,40 – 10,50Marijana Kovačević – Značaj antioksidativnih enzima u progresiji dijabetesne nefropatije
10,50 – 11,00DIskusija
11,00 – 11,30Kafe pauza

 

Nedjelja 18.9.2022.SALA VIP
Sesija VIP 5 – Radno predsjedništvo: Nataša Pilipović – Broćeta, Vlado Zrnić, Stanislav Palija
11,30 – 11,40Olivera Drašković – Pluća fibroza kod post covid pacijenata
11,40 – 11,50Nataša Pilipović-Broćeta – Procjena stavova o pušenju kod adolescenata i uticaj porodice
11,50 – 12,00Stanislav Palija – Učinkovitost različitih načina primjene traneksanične kiseline kod totalne bescementne artroplastike kuka
12,00 – 12,10Vlado Zrnić – Učestalost novootkrivene Bekerove ciste kao usputnog nalaza kod doppler skeniranja krvnih sudova donjih ekstremiteta

 

Poster sesija

Subota 17.9.2022.SALA BOSNA
Poster sesija 1 (9,00 – 11,00)
Poster 1Nikolina Divljak – Multipla skleroza, Devik-ova bolest ili ADEM
Poster 2Aleksandar Janjičić – Hiperurikemija kao faktor rizika progresije kardiovaskularnih i bubrežnih oboljenja
Poster 3Dalibor Stojanović – Problematičan disajni put
Poster 4Goran Maksimović – Epilepsije i epileptički status
Poster 5Milan Todorović – Laparoskopska resekcija divertikuluma želuca
Poster 6Nada Savić – Akutni vestibularni sindrom
Poster 7Snežana Simić Perić – Hipertrofična kardiomiopatija
Poster 8Milivoje Pelemiš – Dijagnostika i tretman vanmateričnih trudnoća na ginekološkom odjeljenju
Poster 9Olivera Lisac Mačar – Iskustva pacijenata JZU bolnice „Srbija“ tokom četiri talasa virusa Covid-19 i očekivanje novog talasa
Poster 10Jovana Berijan – Kompletni AV blok kod pacijenata sa Lajmskom bolesti
Poster 11Dragana Tešanović – Guillain-Barre Strohlov sindrom, prikaz slučaja
Poster 12Miroslav Perić – Menadžment posttraumatske rupture makule kod djece
Poster 13Miloš Stjepanović – Difuzni peritonitis kao posljedica perforacije divertikula jejunuma, studija slučaja
Poster sesija 2 (11,30 – 13,30)
Poster 1Srđan Radanović – Ruptura aneurizme trbušne aorte,  diferencijalna dijagnoza
Poster 2Srđan Radanović – Urgentna, rana i odložena karotidna endarterektomija
Poster 3Sonja Bojat – Anesteziološki pristup kod pacijenata sa strumom i urođenim deformitetima koštano-zglobnog sistema
Poster 4Andrea Jegdić – Prikaz slučaja trovanja organofosfatima – inicijalni tretman
Poster 5Ljiljana Krsmanović – Subperiostalni apsces mastoidnog nastavka – perzistentni medicinski problem savremenog doba
Poster 6Maksim Kovačević – Medijalni fibularni transport sa Ilizarovljevim aparatom u tretmanu inficirane pseudoartroze tibije
Poster 7Milijana Savanović – Tromboza venskih sinusa u puerperijumu, prikaz slučaja
Poster 8Nataša Keleman – Efekti rane rehabilitacije kod teške povrede mozga, prikaz slučaja
Poster 9Nataša Keleman – Značaj rane rehabilitacije kod politraume udružene sa traumatskom povredom mozga, prikaz slučaja
Poster 10Boris Prodanović – Trajne komplikacije kasno prepoznatog i liječenog reumatoidnog artritisa
Poster 11Dalibor P. Bošković– Značaj psihometrijskih testova u ranoj detekciji postoperativne kongitivne disfunkcije
Poster 12Verica Petrović – Uticaj fizičke aktivnosti na regulaciju hipertenzije
Poster 13Svjetlana Kulić – „Giant cell rich“ tumor septuma nosa
Poster 14Jelena Prpoš – Značaj D-dimera u dijagnozi arterijske tromboze u SHMP
Poster sesija 3 (15,00 – 17,00)
Poster 1Mirjana Ćuk – Karcinom nepoznatog primarnog porijekla ili sistemska maligna bolest
Poster 2Radenko Ivanović – Primarni invazivni adenokarcinom endometrijuma, bilateralni mucinozni cistadenokarcinom jajnika I endometroidni karcinom desnog jajnika
Poster 3Jelena Živanović – Poteškoće u liječenju metastatske boleti kod pacijenata sa dva karcinoma različite primarne lokalizacije
Poster 4Stanko Baco – Transversus Abdominis Muscle Release in Giant Incisional Hernia
Poster 5Rade Miletić – Rane postoperativne komplikacije nakon hirurškog liječenja ingvinalne hernije
Poster 6Jovana Jevđić – Mortalitet kod politraumatizovanih pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske
Poster 7Anđela Čanak – Resekcija kao terapijski modalitet traheobronhalnog karcinoma
Poster 8Dragana Vranješ Gačić – Prikaz slučaja ekstrakcije stranog tijela iz traheobronhalnog stabla
Poster 9Tamara Savić – Wilsonova bolest, pontina i ekstrapontina mijelinoliza – prikaz slučaja
Poster 10Anita Đurđević Švraka – 10 sec ua ultrazvuk u KPR
Poster 11Slađana Cvijanović Benke – Prepoznajemo li sva lica predijabtesa?
Poster 12Dijana Đervida – Kontinuirana hemodijafiltracija CVVHDF
Poster 13Dragan Tomić – Lijeva hemihepatektomija i resekcija prvog segmenta jetre zbog Klastskin IIIb tumora
Poster 14Aleksandra Pejčić – Serumska koncentracija vitamina D na kraju zime