Пријаве учешћа и уплате трошкова смјештаја слати на V.T.T.I. travel
Телефон: +387 51 962 995, 065 350 053

е-mail: kongresi@vttitravel.com
Жиро рачуни: 567 -241-11000952-93 Sberbank AD Бања Лука, 571-010-0000245-183 Komercijalna banka Бања Лука, 562099-81320148-94 NLB Banka Бања Лука
са назнаком: Конгрес доктора 2022.

ТРОШКОВИ ПРИЈАВЕ

До 1. септембра 2022. године
• 50 еура (100 KM) за учеснике
• 25 еура (50 KM) за пратиоце

Након 1. септембра 2022. године
• 75 еура (150 KM) за учеснике
• 50 еура (100 KM) за пратиоце