Prijava učešća

6. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske > Prijava učešća

Prijave učešća i uplate troškova smještaja slati na V.T.T.I. travel
Telefon: +387 51 962 995, 065 350 053

e-mail: kongresi@vttitravel.com
Žiro računi: 567 -241-11000952-93 Sberbank AD Banja Luka, 571-010-0000245-183 Komercijalna banka Banja Luka, 562099-81320148-94 NLB Banka Banja Luka
sa naznakom: Kongres doktora 2022.

TROŠKOVI PRIJAVE

Do 1. septembra 2022. godine
• 50 eura (100 KM) za učesnike
• 25 eura (50 KM) za pratioce

Nakon 1. septembra 2022. godine
• 75 eura (150 KM) za učesnike
• 50 eura (100 KM) za pratioce