Прво обавјештење

6. Конгрес доктора медицине Републике Српске > Прво обавјештење

6. Међународни конгрес доктора медицине Републике Српске са међународним учешћем

Основне информације:

Мјесто одржавања:
ЗТЦ Бања Врућица,
Теслић,
Република Српска, БиХ.

Датум одржавања: 16-18. септембра 2022. године.

Језици: српски, бошњачки, хрватски, енглески.

Теме конгреса:

  1. Масовне незаразне болести;
  2. Акутна стања;
  3. Новине у лијечењу хируршких обољења;
  4. Пандемијски изазови пост Covid стања;
  5. Слободне теме.

Организатор:
Друштво доктора медицине Републике Српске
Меше Селимовића број 2
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Под покровитељством:
– Академије наука и умјетности Републике Српске
– Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске
– Министарства науке и технологије Републике Српске

Сажетке слати путем електронског обрасца.

Радове у цјелини слати путем електронског обрасца.

Сажетак може да садржи до 250 ријечи. Сажеци морају да садрже: Име и презиме аутора и свих коаутора, Назив институције у којој аутор ради. Структурирани сажетак послати са слиједећим дијеловима: Образложење проблема, Циљ, Материјал и методе, Резултати, Закључак и Кључне ријечи. У сажетак не уносити слике и табеле! Сажеци морају бити на енглеском језику.

Инструкције за слање радова у цјелини постављене су у PDF документу на овој адреси

Радови у цјелини ће бити рецензирани и категоризовани у неку од група: научни рад, стручни рад, ревијални приказ случаја… и уважавати се за напредовање на медицинским факултетима.

Рана регистрација учесника је до 15.08.2022. године

  • 100,00 КМ за учеснике
  • 50,00 КМ за пратиоце

Регистрација послије 15.08.2022. године:

  • 150,00 КМ за учеснике
  • 100,00 КМ за пратиоце