Komisija Ministarstva zdravlja za Kontinuiranu medicinsku edukaciju u Vladi Republike Srpske donijela je odluku o bodovanju učešća na 6. Kongresu doktora medicine sa međunarodnim učešćem:

  • usmena prezentacija: 1. autor 15 bodova, ostali autori 8 bodova,
  • poster prezentacija: 1. autor 10 bodova, ostali autori 7 bodova,
  • pasivno učešće: 6 bodova,
  • učešće u naučnom ili organizacionom odboru: 10 bodova.